MYNDIGHEDSPROJEKT

KOMPETENCER

MYNDIGHEDSPROJEKT

 

indeholder målfaste tegninger, typisk vil det være

• etageplaner, snit, facader, beliggenhedstegninger, både eksisterende og kommende forhold

• beskrivelse af overflader, farver og materialer,

• varmetabsberegning

• statiske beregninger

 

Rosenlund Arkitekter formidler gerne kontakt

til ingeniøren fx i forbindelse med ingeniørberegninger.

 

IF. Bygningsreglement har alle ret til forhåndsmøde hos Kommunen inden man sender ansøgning om byggetilladelsen. For at komme igennem processen hurtigt og så godt som muligt indgår Rosenlund Arkitekter tit forhåndsdialog med Kommunerne inden vi tegner projektet færdigt.

 

Kommunens gebyrer og behandlingstid er forskelligt, det tager som regel 4-12 uger

for at få byggetilladelse, ved dispensationer vil sagsbehandlingen tage længere tid.

 

Kontakt Rosenlund Arkitekter for at høre mere om, og læs mere om salgsprojekt og visualiseringer for salgsopstillinger her

 

skitseprojekter myndighedsprojekter visualiseringer enfamiliehuse tilbygning ombygning nye 1 sal og mere

lejligheder renovering ombygning nye badeværelser nyT køkken ny terrasse tagterrasse hems osv

skitseprojekter myndighedsprojekter visualiseringer salgsprojekter for salgsopstillinger brandplaner sol-skygge diagrammer

erhvervsbyggerier hoteller restauranter cafeer

projekt kommunikation på tværs af sproglige og kulturelle grænser oversættelser af byggeprojekter udbudsmateriale entreprisekontrakter og mere