DK

P R I V A T E skitseprojekter myndighedsprojekter visualiseringer enfamiliehuse tilbygning ombygning nye 1 sal og mere, lejligheder ombygning, nye badeværelser, nye køkkener osv.

v i r k s o m h e d e r skitseprojekter myndighedsprojekter visualiseringer salgsprojekter for salgsopstillinger brandplaner soldiagramer erhvervsbyggerier hoteller og mere

E N t R E P R E N ø r e r projekt kommunikation på tværs af sproglige og kulturelle grænser oversættelser af byggeprojekter udbudsmateriale entreprisekontrakter og mere

K o n t a k t i n f o @ r o s e n l u n d a r k i t e k t e r . d k t l f + 4 5 5 0 2 9 7 0 3 0 c v r 3 2 8 6 0 4 8 6

VELKOMMEN

 

Rosenlund Arkitekter

er en tegnestue belligende

i Storkøbenhavn, som beskæftiger sig med projekter til erhvervsvirksomheder og private.

 

Nedenfor er vist eksampel på vores model

for udarbejdelse af et myndighedsprojekt

for byggetilladelsen (mindre byggesager):

 

Kontakt

tlf: +45 5029 7030

mail: info@rosenlundarkitekter.dk

 

• Indledende møde - som regler på adressen projektet vedrører.

 

• Tilbud

individuelt tilpasset jeres behov

 

• Udarbejdelse af materiale

 

• Kommentering af materiale fra jer

 

• Revidering af materiale

 

Det færdige myndighedsprojekt -

tegninger for byggetilladelsen

 

Du er velkommen til at kontakte os

og høre mere om.