kom godt i gang

Home / kom godt i gang

Nedenfor kan du læse om eksempel – model for udarbejdelse
af et myndighedsprojekt – mindre byggesager

KONTAKT Rosenlund Arkitekter 

tlf.: 5029 7030

info<at>rosenlundarkitekter.dk

INDLEDENDE MØDE

med arkitekten, som regel på stedet byggeprojekt vedrører – I fortæller om jeres idéer, krav og ønsker ifm. ejendommen. Til mødet skal I sørge for kopi af tegninger over huset og andre relevante papirer for ombygningen, fx lokalplaner og servitutter. Lokalplanen finder I på kommunens hjemmeside. Tinglyste servitutter kan rekvireres hos Tinglysningsretten i Hobro. Hvis der ikke findes tegninger af jeres bolig, er det nødvendigt, at der foretages en opmåling.

TILBUD individuelt tilpasset jeres behov

UDARBEJDELSE af materiale

KOMMENTERING  af materiale fra jer på mødet eller digitalt efter behov

REVIDERING af materiale

DET FÆRDIGE myndighedsprojekt
arkitekttegninger som I skal bruge for at søge byggetilladelsen

Der findes ikke byggesag der er ens, derfor kan processen variere.

Rosenlund Arkitekter formidler gerne kontakt til ingeniører fx ifm. statiske beregninger eller beregning af energi- /varmetab i jeres kommende ejendom, samt andre relevante aktører i byggebranchen.

Kontakt os for at høre mere. Kontaktformular findes her.